Shanna 2010-04-06, 01

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.