Laleh, Macho, Taji, Frodo en Kyra 2007-12-22, 03

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.