Laleh, Macho, Taji, Frodo en Kyra 2007-11-22, 10

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.