WK13_2016-07-03, 041_met Teigen

En ook Galen wil wel naar het verenstokje springen… 🙂

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.