WK13_2016-06-28, 003

Tja, het Ellen-made mandje krijgt het af en toe wel erg zwaar te verduren als ze er met zijn allen in willen liggen…

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.