WK11-2017-11-14, 005_Leia en Shah

Leia en Shah.. “hoezo ragebol?? Wie, waar?”

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.