WK08-2017-10-26, 103

Mijn nichten Henny Korsten en Loes Korsten op kittenbezoek.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.