WK06-2017-10-12, 031

Leia, Tiago, Whiskers (op zijn rug) en Shah

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.