WK13_2016-07-13, 052_Teigen met Ushi

Teigen tit nog vaak bij Ushi, die hier zienderogen van geniet.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.