WK13_2016-07-10, 006_Elsha

Elsha, even uitrusten van het rennen.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.