WK12_2016-07-01, 014_Teigen

En dan kan Teigen niet achterblijven.

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.