Neocat show 2014-09-28, 12_Ons groepje

Foto’s en teksten: eigendom en copyright Cattery Cherished.